update newsข่าวเด่นบทความ

“อนุวัธ”หนุน “ปัญจพัฒน์”ชิงส.อบจ.แพร่ เขต6

***ตามที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธ.ค.นั้น

*** สนามการเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(สจ.อบจ.แพร่)  เริ่มคึกคักเข้มข้น จากกระแส

***ที่น่าจับตาแบบไม่กระพริบในขณะนี้ ในส่วนของอบจ.แพร่ เขต 6 มีนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล(หนานเดี่ยว) เบอร์ 1 อดีต สท.เทศบาล ต.ช่อแฮ การศึกษาระดับปริญญาโท ปัจจุบันกำลังศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่ลุยงานช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด

***มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ขออาสาเข้าแข่งขัน เป็นสจ.เขต 6 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในตำบลป่าแดง ตำบลช่อแฮ ตำบลสวนเขื่อน และตำบลกาญจนา(หมู่ที่1,2,5,6,7,9)ในทีมกลุ่มฮักเมืองแป้ ของนายอนุวัธ วงศ์วรรณ อดีตนายก อบจ.แพร่ ที่หมายมั่นปั้นมือให้เป็นสจ.แพร่ เขต 6

***อย่างไรก็ตาม สำหรับนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล (หนานเดี่ยว) ผู้ลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่( ส.อบจแพร่) เบอร์ 1 ได้รับแรงหนุนอย่างเต็มที่จากนายอนุวัธ วงศ์วรรณ อดีตนายก อบจ.แพร่ และนายสุนทร หอมขจร อดีตสจ. แพร่ เขต 6 ทำให้การเข้าชิง สจ.เขต 6 มีพลังมากขึ้น

***เนื่องจากมีผลงานที่เข้าตาชาวบ้านมาโดยตลอดแล้ว ยังได้รับการรันตีจากนายอนุวัธ วงศ์วรรณ อดีตนายก อบจ.แพร่ และนายสุนทร หอมขจร อดีตสจ. แพร่ เขต 6 หวังปั้นให้เป็นทายาททางการเมืองต่อไป

***การสู้ศึกครั้งนี้ทำให้นายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล (หนานเดี่ยว )ประกาศพร้อมเต็มที่จะทำงานในตำแหน่งสจ.เขต 6 เป็นปากเป็นเสียง พัฒนาและนำความเจริญมาสู่ชาวบ้าน ในเขตที่ตนรับผิดชอบทุกๆด้าน