ข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

พิธีพุทธาเทวาภิเษกองค์ช้างพญาธงชัยคชศิลป์

พระครูยติธรรมานุยุต หรือพระอาจารย์แป๊ะ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ต.ขุนแก้ว อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือสมเด็จธงชัย ธมฺมธโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานในการนั่งปรกอธิษฐานจิต ในพิธีพุทธาเทวาภิเษกองค์ช้างพญาธงชัยคชศิลป์ และเหรียญทองคำ เงิน และ ทองแดง รุ่นพญาธงชัยคชศิลป์ ที่สถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรี อยุธยาโดยมี อาจารย์ฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ ประธานมูลนิธิพลังพุทธคุณ ร่วมด้วย