2 มีนาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมให้ข้อคิด แนะนำการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

*****กาฬสินธุ์ ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พร้อมด้วยนายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท โกลบอลเฮาส์ จำกัด นายไพรัตน์ กาญจนาศิริวรรณ กต.ตร.ภ.จว.กาฬสินธุ์ และนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม กต.ตร.ภ.จว.กาฬสินธุ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบน และนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ โดยมี พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รอง ผบก.จว.กาฬสินธุ์ หัวหน้าสถานีตำรวจ ทั้ง 23 แห่ง และชมรมแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ

*****พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ กล่าวว่า ตามที่ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ มาปฏิบัติหน้าที่ ที่ภ.จว.กาฬสินธุ์ ได้ทราบว่าผลงานการพัฒนาในหลายๆด้าน ทั้งอาคาร สถานที่ งานป้องกันปราบปราม ลดอุบัติเหตุ รวมถึงชุมชนสัมพันธ์ เป็นรูปธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชน ให้การยอมรับ จึงได้ร่วมกับคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนา และให้ข้อคิด คำแนะนำเพิ่มเติม โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการนั้น ต้องเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เพื่อที่ประชาชนผู้รับบริการจะได้อยู่เย็นเป็นสุข

*****ขณะที่นายวิทูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท โกลบอลเฮาส์ จำกัด กล่าวว่า ได้รับทราบข่าวสาร ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง เมื่อได้มาเห็นรู้สึกชื่นชม และภูมิใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่มีผู้บังคับบัญชาที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักพัฒนา เพื่อองค์กรและวงการตำรวจอย่างแท้จริง ซึ่งผู้การอย่าง พล.ต.ต.วรวัฒน์ ที่ทราบประวัติว่าเป็นผู้การที่เก่งงาน  โดยดูจากผลงานที่นำเสนอและการพัฒนาอาคารสถานที่เป็นที่ประจักษ์ อย่างที่เรียกว่าเป็นนักพัฒนารอบทิศทาง 360 องศา ขอแสดงความภูมิใจกับตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ที่มีผู้การนักพัฒนาคนนี้

***** พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ผบภ.จว.กาฬสินธุ์เข้าสู่เดือนที่ 7 ทั้งนี้ มีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คือ ตำรวจกาฬสินธุ์จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและทำด้วยจิตอาสา โดยได้จัดโครงการขึ้นมาหลายโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เช่น จัดตั้งชุดระงับเหตุภาคประชาชน, ชุดปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วย S.W.A.T., โครงการนาคาพิทักษ์รักษ์ประชา, โครงการกาฬสินธุ์สมาร์ทเซฟตี้โซน โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชตำรวจ, ปรับภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ ประกอบด้วย เรือนพักน่าอยู่ ห้องประชุมชัยสุนทร  ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ และในเร็วๆนี้ก็จะขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืน ช่วยเหลือครอบครัวประชาชนยากจนต่อไป

*****อย่างไรก็ตาม หลังจากตรวจเยี่ยมการพัฒนาตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมให้ข้อคิด แนะนำการดำเนินชีวิต ให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจทั้ง 23 แห่งแล้ว พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ และคณะ ยังได้มอบนมดัชมิลล์ ให้กับ ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 100 กล่องอีกด้วย

    สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน