15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเพื่อพัฒนางานยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 27 ต.ค.65  ที่ห้องประชุม 704 – 705 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม ได้มอบแนวทางการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ประชุม นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจบริหารการเลือกตั้ง ส่วน ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย “นายวีระ ยี่แพร” ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงาน ของกลุ่มภารกิจงานการมีส่วนร่วม

*****ขณะที่ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์” ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงาน ของกลุ่มภารกิจงานพรรคการเมือง “นายเกรียงไกร พานดอกไม้” ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจบริหารกลาง “นางสาวสุรณี ผลทวี” ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และ “นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช” ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่าย การเลือกตั้ง ได้นำเสนอหัวข้อ “การขับเคลื่อน ศส.ปชต. เพื่อร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง”  การประชุมครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการงานภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป