update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายอำเภอศรีสัชนาลัยนำชมรม TO BE NUMBER ONE คว้ารางวัลในการประกวดผลงาน อำเภอชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมพงค์  ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ประธานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ศรีสัชนาลัย  พร้อมด้วย นายชวลิต  ทะยะ ผอ.โรงเรียนเมืองเชลียง  นางเพ็ญนภา  พุ่มสิโล พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย  และ นายเตชทัต  หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย  ได้นำ ชมรม TO BE NUMBER ONE ภายในอำเภอศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

*****โดยอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ส่งชมรมเข้าร่วมการนำเสนอ จำนวน 6 ชมรม  ได้รับรางวัลประเภทพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 4 ชมรม คือ  1. อำเภอ TO BE NUMBER ONE ศรีสัชนาลัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่ 1  2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย ต.ป่างิ้ว รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทองปีที่ 2   3. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงิน ปีที่ 2  4. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่ 2 โดยทั้ง 4 ชมรมจะเป็นตัวแทนภาคเหนือในการนำเสนอผลงานระดับประเทศใน ปี 2566 ต่อไป  นอกจากนี้ ยังมีชมรมที่เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับภาคเหนือเป็นปีที่ 2 จำนวน 2 ชมรม คือ  1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลดงคู่