24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อุตรดิตถ์ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม“ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบหมาย นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วม และวางแนวทาง กลไกการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง  9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน/ประชาสังคม เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรม  เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายสื่อมวลชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนรวมจำนวน 200 คน/รูป

*****โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดคุณธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และนโยบายรัฐบาล โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการเสริมสร้างคนดี สังคมดี ผ่านการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน โดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน