25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ร้อยเอ็ดสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งความปลอดภัย หวังการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนลดลง

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งความปลอดภัยในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 1) โดยมี นางเบญจมาศ ชัยคำรงค์กุล ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีที่ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อ.เมืองร้อยเอ็ด

***** นางเบญจมาศ ชัยคำรงค์กุล ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในอัตราที่สูง จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระจังหวัด” โดยเน้นการสร้างเครือข่าย และขยายแนวร่วมให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้านของตนให้เกิดความปลอดภัย  ในปี พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งความปลอดภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสิ้น รวม 15 ตำบล ซึ่งผลการประเมินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ามีสถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลง ตลอดจนเกิดเครือข่ายชุมชนโดยกลุ่มผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของคนในชุมชน และปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

*****ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขยายพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งความปลอดภัยไปยังตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 24 ตำบล ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งความปลอดภัย ในเขตพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 1) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย ตำบลหินกอง ตำบลทุ่งหลวง และตำบลบ่อพันขัน รวม 3 ตำบล จำนวน 200 คน โดยการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งทางด้านความรู้ด้านการจราจร ด้านการแจ้งเหตุ ด้านการประสานงานภาคีเครือข่าย ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการฝึกปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจ/ด่านชุมชนที่ถูกต้อง เพื่อนำไปปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของคนในชุมชน และปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ