18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พ่อเมืองนคร ควงประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล 4 จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมย่อยสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่โฮมสเตย์เรือนไทยพรหมคีรี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี เมื่อวันที่ 24 ก.ค.66  โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายอำเภอพรหมคีรี ผกก.สภ.พรหมคีรี ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้แทนจากชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรม

*****สำหรับการจัดกิจกรรมย่อยสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 บนเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี-ชุมพร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้แทนจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน และชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 คน ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางบก ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช

*****การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ การสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรและการท่องเที่ยว การสร้างเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ได้ ส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลที่จะสามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วย