28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯยะลา รับฟังสภาพปัญหาจากชาวบ้าน บ.ซาโห่ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง ในเรื่องการคมนาคมเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผวจงยะลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิ แขวงทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเบตง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าไปตรวจสอบสภาพปัญหาข้อเท็จจริงและพบปะรับฟังข้อเสนอของชาวบ้าน

*****สืบเนื่องด้วยชาวบ้านซาโห่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาอยู่อาศัยมาไม่ต่ำกว่า 80-90ปี เริ่มต้นจากการทำการเกษตร ทำสวนยางพาราเป็นหลัก หลังจากราคายางพาราตกต่ำ จึงเปลี่ยนมาปลูก ผลไม้ ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น  แต่ด้วยการคมนาคมที่ลำบาก ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง จึงทำให้เกิดอุปสรรคหลายๆ ด้าน ชาวบ้านอยู่กันอย่างยากลำบาก เด็กๆ เดินทางไปโรงเรียนต้องผ่านถนนที่เป็นดินเป็นช่วงฤดูฝน เด็กๆ เดินทางถึงโรงเรียน ชุดนักเรียนก็เปื้อนดินหมด ผลิตผลที่อุดมสมบูรณ์ทุกปี ชาวบ้านต้องขนออกมาเอง ไม่มีลังรับซื้อเข้าไปรับซื้อ เพราะการสัญจรลำบากถนนเข้าหมู่บ้านชาโห่ (13 ก.ม.)

***** เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณการก่อสร้างถนนและการขยายเขตไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2568 และดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินปี 2570 ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจเพราะรอมานานหลายปี

.เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน