update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรรับบุญแรกแห่งเมืองสุโขทัย

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงนว่า เมื่อเวลา 07.09น.วันที่ 1 ม.ค.67 ที่ หน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจ.สุโขทัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและข้าวตอกดอกไม้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 “รับบุญแรกแห่งเมืองสุโขทัย” พร้อมกล่าวคำอวยพรปีใหม่และลั่นฆ้องชัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข  ผวจ.สุโขทัย ,นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดสุโขทัย ,นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผวจ.สุโขทัย, นางสงวน มะเสนา รองผวจ.สุโขทัย, นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผวจ.สุโขทัย, ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ  สส.สุโขทัย เขต 1, นางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

*****สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 “รับบุญแรกแห่งเมืองสุโขทัย”  โดยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจ.สุโขทัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งในปี 2567 นี้ มีพิธีเจริญชัยมงคลคาถาจากพระเกจิอาจารย์ 9 รูป และการทำบุญตักบาตรข้าวตอกดอกไม้และข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร 70 รูป ออกรับบิณฑบาต ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีผ่านสี่แยกการไฟฟ้า ผ่านวงเวียนหอนาฬิกาไปจนถึงหน้าวัดราชธานี โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับบุญแรกแห่งเมืองสุโขทัยเป็นจำนวนมาก