update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผอ.อนุบาลสังขละบุรี ยุค5Gไอเดียเจ๋งติด GPS ร่วมระบบAI รถนักเรียนความปลอดภัย ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วง ลูกถึง โรงเรียนแน่นอน

*****กาญจนบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต3 นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์ รอง ผอ.เขต สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นายเอกกร สีดามาต รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และ นายพีรฉัตร น้อยเคียง  ผอ.โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดยการติดตั้ง GPS มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียน โดยการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถและเด็กนักเรียน

*****นายพีรฉัตร น้อยเคียง ผอ. โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เผยว่า โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนของนักเรียน 1700 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 880 คนนักเรียนหญิง 820 คน ตนเองเห็นถึงความสำคัญ ความปลอดภัยของนักเรียนเพื่อความสบายใจของผู้ปกครอง จึงจัดทำโครงการนำร่องติดตั้ง GPS รถรับส่งนักเรียน โครงการนี้ทางโรงเรียนออกค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง GPS ให้ทั้งหมด เพื่อควบคุมความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนป้องกันอุบัติเหตุ สามารถตรวจสอบตารางเดินรถและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองว่าบุตรหลานของท่านได้มาถึงโรงเรียนแล้วด้วยความปลอดภัย

*****ด้านนายสุชาติ ครุฑสุวรรณ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทางโรงเรียนตระหนักดีจึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะประมวลผล รายงานผลการขับขี่ ข้อมูลรถ ความเร็ว รวมถึงสถานะของเด็กนักเรียน ก่อนส่งไปยังแอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครอง และเว็บเบราว์เซอร์สำหรับโรงเรียน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา และป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 

*****ส่วนโครงการต่อยอดระยะที่2  จัดทำบัตรคีย์การ์ดให้นักเรียนช่วงเวลาขึ้นลงรถรับส่งนักเรียนให้ใช้บัตรคีย์การ์ด แสดงตัวตนที่รถรับส่งได้ และจะส่งผลข้อมูลไปถึงผู้ปกครองว่าบุตรหลานของท่านได้มาถึงโรงเรียน ด้วยความปลอดภัยรวมไปถึงการเข้าเรียนของนักเรียน รถนักเรียนได้ติดตั้งระบบ GPS จำนวน 28 คันเป็นที่เรียบร้อย

จิตรภานุ ทองผาภูมิพรทวี/รายงาน