update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

กิ่งกาชาดบ้านโป่งรับบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์.

***ราชบุรี..0นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เผยว่า ตามที่ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี และเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี แต่งตั้ง นางนวลนฤมล พิรุณสาร เป็น นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

***ต่อมากิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ภายในห้างเทสโก้โลตัส สาขาบ้านโป่ง มีผู้ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 77 ราย คิดเป็นปริมาตร 30,800 ซีซี

***ภารกิจสำคัญของเหล่ากาชาดนั้น คือ การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา การบรรเทาทุกข์ การสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาดให้ก้าวหน้าในด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย ตามสโลแกน “กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด”