24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

อบจ.กำแพงเพชรมุ่งตัดตอนมะเร็ง ให้ความสำคัญ ตรวจเจอก่อน รักษาหาย ร่วมมือ สาธารณสุขจังหวัด, สปสช. เขต 3 และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดกิจกรรม Kick Off ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มผู้หญิง อายุ 30-60 ปี

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชากังราวชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อ วันที่ 26 ธ.ค.66 นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  นางศรินนา  แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ปริญญา  นาคปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายเอกรินทร์  อุ่นอบ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และกิจกรรม Kick Off ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มผู้หญิง อายุ 30-60 ปี  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในชื่อโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี 30 – 60 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

*****เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับสตรีในจังหวัดกำแพงเพชร”ในกลุ่มสตรี 30 – 60 ปีขึ้น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2568  มีจำนวนถึง 59,113 ราย และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับการตรวจคัดกรองเพียง 14,765 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.38 ของกลุ่มสตรีเสี่ยงทั้งหมดทั้งนี้  แต่หากต้องการให้สตรีกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดในจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 100% จะต้องดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เหลือ อีกจำนวน 44,348 ราย

*****โดยให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเข้าถึงบริการการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ด้วยวิธี  HPV Self-Collected Test เป็นชุดตรวจที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเก็บสิ่งตรวจไปตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งต่างๆ ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง โดยทั่วไปเชื้อ HPV เมื่อติดแล้วจะไม่แสดงอาการในบางราย จนฟักตัวและกลายเป็นมะเร็งในที่สุด การตรวจด้วย HPV Self-Collected Test ‘สะดวก ส่วนตัว ถูกต้อง’  เมื่อพบผลผิดปกติ ดำเนินการให้ได้รับการตรวจยืนยันผล โดยวิธีการส่องกล้องขยายปากมดลูก (Colonoscopy) และเมื่อพบว่าผลผิดปกติจริง เข้าสู่ระบบการส่งต่อ ไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพตามสิทธิการรักษา

*****ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีนโยบายการให้บริการด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชน แบบไร้รอยต่อ คือ มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพทุกด้านอย่างดีที่สุด รวมถึงการให้ความรู้ ให้คำแนะนำด้านวิชการแก่เจ้าหน้าที่อนามัยฯ และโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันในการดำเนินการครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้ด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยชุด HPV Self-Collected Test ตลอดจนเมื่อพบผู้มี่มีความผิดปกติสามารถจัดทำการนัดหมายผู้ที่มีความผิดปกติ ส่งตรวจต่อเพื่อรับคำยืนยัน และรับการวินิจฉัยเพื่อการรักษาจากแพทย์ รวมถึงติดตาม ประเมินผลอาการของกลุ่มเป้าหมายด้วย ขอเพียงเป็นสตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 60 ปี สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนขอรับชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ได้ที่ สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบล  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ใกล้บ้านได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยจะทำการตรวจเพียงจำนวน 45,00