update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

ศุลกากรเบตงมอบของกลางคดีสิ้นสุดให้ อสม.สู้โควิด

***ยะลา..0เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 ที่สำนักงานด่านศุลกากรเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายเผดิมเดช  มั่งคั่ง  นายด่านศุลกากรเบตง เป็นตัวแทนสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มอบของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแท็บเล็กคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ TV BOX และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 25 รายการ มูลค่าประมาณ 950,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมศุลกากร และสำนักงานศุลกากรภาค ที่พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่

***นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า ขอบคุณทางด่านศุลกากรเบตง และสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ได้มอบอุปกรณ์ต่างๆให้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง จะใช้ในการพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุข อย่าง อสม. ในการคีย์ข้อมูลหลังจากที่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย หรือเยี่ยมผู้ที่ home quarantine อยู่ที่บ้าน เชื่อมข้อมูลกับทางสาธารณสุขอำเภอ สามารถโหลดแอพพลิเคชั่น ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 จะเป็นเครื่องมือช่วยเจ้าพนักงานในการดำเนินการ สร้างมาตรฐานสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในอำเภอเบตงต่อไป