15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

เจ้าท่าเดินเครื่อง “Pattaya Model” ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ

ชลบุรี..0 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายเอกราช คันธโร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยถึงแผนความปลอดภัยทางทะเล ภายใต้แผน “พัทยาโมเดล” ว่าสำหรับการจราจรทางน้ำในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นการเดินทางในพื้นที่ระหว่างฝั่งพัทยาไปยังเกาะล้าน มีพื้นที่มีการจราจรทางน้ำที่หนาแน่นมาก ในช่วงที่ผ่านมาที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว โดยพบว่าที่ผ่านมามีเรือที่วิ่งสัญจรไปมาบริเวณอ่าวพัทยาทั้งเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวมากว่า 1,500 ลำ บนพื้นที่ 4 ตารางไมล์ และเป็นพื้นที่ที่มีความกำจัดสำหรับจำนวนเรือที่มากขนาดนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาตั้งปี 2560 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 10 ล้านคน จนมาถึงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากประเทศยังปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา กล่าวอีกว่า นักท่องเที่ยวครึ่งหนึ่งของ 10 ล้านคนที่เดินทางมายังเมืองพัทยาจะมีการเดินทางและการทำกิจ กรรมทางน้ำ ดังนั้นความปลอดภัยของการเดินทางน้ำจากต้นทางไปปลายทางถือเป็นสิ่งที่สำคัญรวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองพัทยา กรมเจ้าท่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวจึงได้กำหนดมาตรการและแผนพัทยาโมเดลขึ้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในเมืองพัทยา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มาตรการ โดยจะเน้นเรื่องของการจัดระเบียบการเดินเรือ เนื่องจากพื้นที่บริเวณทางน้ำของเมืองพัทยายังไม่มีการกำหนดกฎติการของการเดินเรือและสร้างความเข้าใจให้ผู้ควบคุมเรือได้มีความเข้าใจตรงกัน ของกฎหมายการเดินเรือทั่วไปที่ทุกประเทศปฏิบัติ เพื่อให้การจราจรทางน้ำมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นายเอกราช  กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่าได้มีการดำเนินการติดตั้งทุ่นเครื่องหมายทางน้ำต่างๆในพื้นที่พัทยา ทั้งทุ่นเครื่องหมายจำกัดความเร็ว ทุ่นเครื่องหมายแบ่งพื้นที่ในการเล่นกิจกรรมทางน้ำ ซึ่งทุ่นเครื่องหมายเหล่านี้ถือมีความจำเป็นในการแบ่งโซนนิ่งเพื่อสร้างความเข้าใจของพื้นที่ในการใช้พื้นที่ทางน้ำที่กำจัดให้เกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการติดตั้งทุ่นที่บอกถึงเส้น ทางการเข้าท่าเรือ ทุ่นขาวแดงในการกำหนดร่องน้ำของการเดินเรือ เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือเข้าใจในแนวปฏิบัติในการเดินเรือได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎกติกาสากลกำหนด ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวได้สูงสุดระหว่างการเดินทาง