update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เมืองคอนคึกคักรับมือเลือกตั้งท้องถิ่น

***นครศรีธรรมราช..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอทั้ง 23 อำเภอ รวมจำนวน 42 เขตการเลือกตั้ง ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

***ในส่วนของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีจำนวน 7 เขตเลือกตั้ง เมื่อิวันที่ 19ธ.ค.มีการรับมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่หอประชุมเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 81 (ทุ่งท่าลาด) เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 15.00 น. โดยได้นัดหมายเวลาการรับหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้เหลื่อมกัน 1 ชม. เพื่อลดการแออัดของบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

***โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 นัดหมายเวลา 08.00 น. เขตเลือกตั้งที่ 2 นัดหมายเวลา 09.00 น. เขตเลือกตั้งที่ 3 นัดหมายเวลา 10.00 น. ตามลำดับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเดินทางมารับอุปกรณ์อย่างพร้อมเพรียง มีการตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างละเอียด ซึ่งแต่ละหน่วยมีวัสดุอุปกรณ์จำนวน 42 รายการ ที่สำคัญ อาทิ บัตรเลือกตั้งนายก อบจ.(สีเขียวคราม) /บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.(สีส้ม) /หีบบัตรเลือกตั้ง 3 ใบ(หีบบัตรเลือกตั้งนายกฯ 1 ใบ หีบบัตรเลือกตั้งสมาชิก ส.อบจ. 1 ใบ และหีบบัตรสำหรับผู้ใช้สิทธิที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.2 องศา 1 ใบ)  แผ่นกระดาษขีดคะแนน /เจลล้างมือ 4 ขวด /หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น/เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัลแบบยิงหน้าผาก 1 เครื่อง เป็นต้น

***หลังตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ลงลายมือชื่อกำกับด้วย จากนั้นมีการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยที่สุด จากนั้นในวันเลือกตั้ง 20ธ.ค. จึงมีการเบิกมาใช้ในการเลือกตั้งก่อนเวลาเลือกตั้ง สำหรับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มี 7 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 327 หน่วย ผู้มีสิทธิ 208,651 คน ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช มี 23 อำเภอ มีจำนวน 42 เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 2,172 หน่วย เลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,200,951 คน มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 คน มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)จำนวน 153 คน

***ขณะที่ นายมนูญ​ ศิริธรรม​ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช​ เดินเข้าตรวจเยี่ยม​ สังเกตการณ์​ ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอท่าศาลา​  ที่ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา​ กับภารกิจรับมอบ​ ตรวจสอบหีบเลือกตั้งสมาชิกสภา​ อบจ.และ​ นายก​ อบจ.นครศรีธรรมราช​