update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

รองผู้ว่าฯ สระบุรี พร้อมนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูมะม่วงมันหนองแซง

*****สระบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผวจ.สระบุรี พร้อมด้วย นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอหนองแซง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมันหนองแซง หลังพบว่าในปัจจุบันการปลูกมะม่วงมันหนองแซง ผลไม้ขึ้นชื่อของหนองแซงจังหวัดสระบุรี มีการปลูกน้อยมากจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ เกษตรกรตัดทิ้งจนอาจจะส่งผลไปถึงการเลิกปลูก ทั้งนี้เกิดจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดศัตรูพืชที่ทำลายลำต้นรบกวนจนมะม่วงยืนต้นตาย เกษตรกรต้องตัดทิ้งหันไปปลูกอย่างอื่นแทน

*****โดยวันนี้ได้เชิญคณะจากกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ นายประเสริฐ อนุพันธ์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ดร.ทวีศักดิ์ แสงอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร ดร.ปาริชาติ พจศิลป์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษสถาบันพืชสวน คุณอุราพร หนูนารถ นักจิตวิทยาชำนาญการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการศัตรูพืชในมะม่วงมันหนองแซง และรับฟังปัญหาของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน อาทิ หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นมะม่วง เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เกษตรกรตัดทิ้ง ทำให้ผลผลิตน้อย พร้อมร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกมะม่วงมันหนองแซง โดยจะร่วมกันจัดทำแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ในโอกาส ต่อไป

สมพงษ์ ปานรุ่ง/รายงาน