20 พฤษภาคม 2024
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ปศุสัตว์จ.แพร่ รับโล่ดีเด่นด้านการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ระดับประเทศ

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สัตว์แพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มอบให้ นางสาวอาทิยา แปลงใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่นระดับประเทศ ด้านการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 81 ปี ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จากนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้นายคุณา ผิวเกลี้ยง เกษตรกรอ.สูงเม่น ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ อีกด้วย การได้รับรางวัลกล่าวสร้างความยินดีกับเกษตรกรชาวจ.แพร่เป็นอย่างยิ่ง