20 พฤษภาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ส.ส.ราชบุรีหนุนร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

***ราชบุรี..0นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง เผยว่า จังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งปลูกอ้อยจำนวนมากอันดับต้นๆของประเทศ ที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนและได้ราคาอ้อยที่ไม่เป็นธรรม ตนในฐานะผู้แทนของประชาชน และเป็นลูกหลานเกษตรกรชาวไร่อ้อย เข้าใจปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

***โดยกฎหมายเรื่องอ้อยและน้ำตาลทรายนั้นได้ตรามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในร่างฯ ที่เสนอโดยภาคประชาชน ได้กล่าวถึงส่วนแบ่งรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ที่นำรายได้ก้อนโตจากการจำหน่ายเอทานอลของผู้ประกอบการมาคำนวณด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

***อีกทั้งเพิ่มสัดส่วนเกษตรกรชาวไร่อ้อย เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมากขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชาวไร่อ้อยสามารถเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยได้เพียงแห่งเดียวเพื่อลดความแตกแยก และสนับสนุนการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรกองทุน เพื่อนำไปจัดซื้อรถตัดอ้อยสำหรับลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมไปถึงลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไร่อ้อยก่อนตัดได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเกิดสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกด้วย.