update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

รองผู้ว่าฯสารคามติดตาม“พาณิชย์ลดราคา..!..

***มหาสารคาม..0นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ล็อต 7” ณ บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขามหาสารคาม บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม และบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

***ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีสินค้าเข้าร่วมรายการลดราคาทั้งหมด 6 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง ชอสปรุงรส ของใช้ประจำวัน ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และผลิตภัณฑ์ซัก – ล้าง มีสินค้าลดราคากว่า 13,700 รายการ

***นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ประชาชน ใช้เงินของตัวเองครึ่งหนึ่ง รัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินครึ่งหนึ่ง เพื่อให้การจับจ่ายใช้สอยในวงเงินไม่เกินคนละ 3,000 บาท นั้น ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการเข้ามาเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ให้กับประชาชน และกระตุ้นการบริโภคภายในจังหวัด ซึ่งก็คือ โครงการ” พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 7” ซึ่งได้เปิดตัวและเริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.

***โดยห้างค้าปลีก – ค้าส่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำสินค้ามาลดราคาสินค้าเข้าร่วม ลดสูงสุดถึง 70% จำนวน กว่า 13,700 รายการ การลดราคาลงมาถึงร้อยละ 70 ผู้บริโภคก็จะใช้สอยมากขึ้น ผู้ผลิตก็จะจำหน่ายสินค้าได้ โดยการลดราคานั้นเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ เมื่อมาบวกกันกับโครงการคนละครึ่ง ผู้บริโภคก็ยิ่งได้ประโยชน์ 2 ต่อ และจะเป็นการช่วยในเรื่องการกระตุ้นการบริโภคของ