update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

บีแอลซีพีรับโล่สถานประกอบการปลอดโรค

***ระยอง..0นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล “โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ประเภทโล่ทอง” ประจำปีงบประมาณ 2562 จากทั้งหมด 27 สถานประกอบการทั่วประเทศ โดย นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ที่ห้องพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี

***นายยุทธนา กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ดัชนีความสุข ความปลอดภัยของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทุกคน เน้นการสร้างวัฒนธรรมสู่มิติใหม่ของสุขภาพวัยทำงานแบบองค์รวมในยุค New Normal  โดยจัดให้มีโครงการรณรงค์และมาตรการสำคัญๆ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและการทำงานที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดี สร้างสุขในที่ทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีม ให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างนวัตกรรมร่วมกัน  ลดการบาดเจ็บ และกลับถึงบ้านพบหน้าครอบครัวด้วยความปลอดภัยในทุกๆ วัน

***กิจกรรมที่สำคัญ อาทิ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคนรอบข้าง โครงการ Co-Working Space โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเชิญชวนพนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เช่น การออกกำลังกายโดยเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์  โครงการนับก้าว รวมทั้งจัดให้มีผักปลอดสารพิษให้พนักงานได้รับประทานในโรงอาหารของบริษัทฯ ทุกสัปดาห์ เป็นต้น

***นอกจากนี้ ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และบอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อรับมือกับโควิด-19 จัดให้มีมาตรการคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าอย่างเข้มงวดจนถึงปัจจุบัน จัดเตรียมอุปกรณ์โต๊ะ-เก้าอี้ให้แก่พนักงานได้นั่งทำงานที่บ้านอย่างถูกสุขลักษณะ จัดกิจกรรมพูด-คุย เล่นเกมสร้างความสุข สนุกสนานให้กับพนักงาน เพื่อคลายความกังวลต่างๆ ผ่านโปรแกรม MS Teams

***อีกทั้งยังรณรงค์ให้พนักงาน WFH ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีผ่านโปรแกรม MS Teams จัดฝึกอบรมเรื่องการทำงานอย่างมีความสุขในยุค New Normal และจัดจ้างผู้ชำนาญการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต(Mental Coach)แก่พนักงานเป็นรายบุคคล เป็นต้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถบรรลุผลการปฏิบัติงาน โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury) ครบ 7 ล้านชั่วโมง เมื่อกันยายน 2563 ที่ผ่านมา