15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ระยองสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่

***ระยอง..0ผู้สื่อข่าวายงานว่า บ่ายวันที่ 23 ธ.ค.น.ส.สุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระยอง พาณิชย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรระยอง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด  ตระเวนออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ปลอดเหล้า

***รวมทั้งการแสดงฉลากสินค้าตามมาตรฐานอาหารและยาตามห้างสรรพสินค้าในจังหวัด ได้แก่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสระยอง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ระยอง ศูนย์การค้าสินค้าเซนทรัลพลาซ่าระยอง แมคโครระยอง และห้างแพซซั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่นระยอง เพื่อตรวจสอบไม่ให้มีเหล้าในชุดกระเช้าของขวัญ แสดงรายการสินค้ารายชิ้น สินค้าต้องไม่หมดอายุ ราคาเป็นธรรม และปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน

***น.ส.สุวีรยา  กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จังหวัดระยอง ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญให้เป็นไปตามแนวทางที่ที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย แสดงรายการสินค้ารายชิ้นชุดกระเช้าของขวัญ สินค้าต้องไม่หมดอายุ ราคาเป็นธรรม และปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน รวมทั้งไม่ใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในกระเช้าของขวัญ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค