24 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

มอบสิ่งของและสร้างบ้านผู้ยากไร้

พระมหาธวัชชัย อุฑฌิชโย เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองกวั่ง ต.บ้านหนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร มอบสิ่งของให้ นายรังสรรค์ โสภาจร ชาวบ้านผู้ยากไร้ ราษฎรบ้านนาเตียง ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ที่อยู่ร่วมกับภรรยาและลูกรวม 5 คน พร้อมกันนี้กำลังสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. และพล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบก.ปคม.ร่วมบริจาค พร้อมทั้งได้ก่อสร้างรับมอบบ้านไปแล้วหลายหลังและจะมอบอีกต่อไป