ข่าวสังคมภาพข่าว

แพทย์แผนไทยได้มอบตำรับยา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบโล่ประกาศเกียรติคุให้ นายจำเนียร แก้วสว่าง แพทย์แผนไทยได้มอบตำรับยาหรือตำราการแพทย์แผนไทยให้เป็นสมบัติของชาติ พ.ศ.2563 ที่วัดพระเชตุพนวิมมังคลารามราชวรมหาวิหาร กทม.