ข่าวสังคมภาพข่าว

สมาคมตระกูลลี้แห่งประเทศไทย

 

ร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร สินค้าโอทอปชื่อดัง จ.กำแพงเพชร ร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการ สมาคมตระกูลลี้แห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือกนายกสมาคมฯคนใหม่เนื่องจาก นายชุณห์ เลิศชัยประเสริฐ นายกสมาคมตะกูลลี้เเห่งประเทศไทย สมัยที่ 29 ครบวาระ ผลการคัดเลือกนายชุณห์  เป็นนายกสมาคมตระกูลลี้แห่งประเทศไทยอีกสมัย  ที่สมาคมตระกูลลี้แห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ