23 เมษายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

มอบของที่ระลึกให้แก่ “ผู้ว่าฯชัชชาติ”

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์ปาฐก หัวข้อ “จากเล็กสู่ใหญ่ : มองการเมืองและประเทศไทยแบบ 360 องศา” ในงานสัมมนานำเสนอยุทธศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร