15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

จัดงานมุทิตาจิต

น.ส.สมจิณณ์  พิลึก  ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ) จัดงานมุทิตาจิต นายวิฑูรย์  อยู่ทิม รองผู้ว่าการนิคมฯเกษียณอายุ โดยมี นายฉกาจ  พัฒนศรี น.ส.นลินี  กาญจนามัย สองผู้อำนวยการ ต้อนรับที่ กนอ.มาบตาพุด จ.ระยอง