28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

เกียรติบัตรศยกย่ององค์กรคุณธรรม

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดองค์กรอิสระ หน่วยราชการอิสระและองค์กรภาคเอกชน ในส่วนกลาง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีผลประเมินองค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 28 ส่วนงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และส่วนงานภายใน 27 สำนัก ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 24 ม.ค.67