28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

นายมานพ ยะเขียว อดีตนายก อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” “สสส.สำนัก 3 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนดูแลกลุ่มเปราะบาง (คนไทยไร้สิทธิ,กลุ่มชาติพันธุ์) โดยชุมชนท้องถิ่น ที่ศาลาวัดไทยวัฒนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตากเมื่อวันก่อน