15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

เลขาธิการ กกต.มอบของที่ระลึก

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบของที่ระลึก พร้อมนี้ นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 มอบของขอบคุณ และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ได้เป็นตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรมฯกล่าวขอบคุณแก่ผู้บริหารตัวแทนสาขาพรรค ที่ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14) ในการศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของสาขาพรรคการเมือง ณ สาขาพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 8 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี