ข่าวสังคมภาพข่าว

รักษ์โลก รักษ์ความสะอาด

นายมานพ ยะเขียว  นายก อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขร่วมกับพี่น้องชาวชุมชน และกรรมการหมู่บ้านเอื้ออาทร จัดทำความสะอาดในหมู่บ้านเอื้ออาทร “ตามโครงการชุมชนจัดการตนเอง” Big Cleanning Day  รักษ์โลก รักษ์ความสะอาด”