20 พฤษภาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์

น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รองผวจ.กำแพงเพชร เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นพ.ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.รพ.กำแพงเพชรพร้อมผู้บริหารและแพทย์พยาบาล นางสายพิน  อินทโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชรและคณะเหล่ากาชาดร่วมพิธีเปิดที่ รพ.กำแพงเพชร