15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

ผู้ว่าฯประธานงานมงคลสมรส

 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร พร้อมนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประธานพิธีมงคลสมรสระหว่าง น.ส.เพชรนภา กลางนภา บุตรตรี อ.พนธ์วศิษฏ์- ดร.อรอนงค์ กลางนภา หน.ตึกพิเศษรพ.กำแพงเพชร กับนายพิชิตพร ช่วงชัย ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร