15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

พิธีมอบทุนพระราชทาน

นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผวจ.นครปฐม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ประธานพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุนพระราชทานฯ เข้าร่วมพิธีห้องประชุมวัชรีรมยา ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.