ข่าวสังคมภาพข่าว

ห่วงใยครูนกเรียนในค่ายทหาร

ร.อ.หญิง กรภัทร  ภัยชำนาญ  น.ปชส.มทบ.41 นำเจ้าหน้าที่กำลังพล มทบ.41 ร่วม ให้คำแนะนำ ครู นักเรียน ร.ร. บ้านชะเอียน ค่ายวชิราวุธ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหน่วยค่ายวชิราวุธ ตามนโยบาย  พล.ต.ธิรา แดหวา  ผบ.มทบ.41 เมื่อ 24 ธ.ค. 63