update newsกีฬาข่าวเด่น

แข่งสุดมันส์ “เอ็นดูโร่” สมทบทุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

***เชียงราย..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานกิจกรรมผาลาดรอยวัว หมู่ 7 บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล ประธานเปิดการแข่งขันจักรยานยนต์เอ็นดูโร่ ปีที่ 7 โดยชมรมเชียงรายเอ็นดูโร่ ร่วมกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล และภาคเอกชน ประชาชน และนายณรงค์ กันทะสุข ประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ต.นางแล  พร้อมนักแข่ง นักบิด รถจักรยานยนต์เอ็นดูโร่ ทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก กว่า 300 คัน จากเชียงราย และต่างจังหวัด ร่วมเข้าการแข่งขันเพื่อการกุศล   หาทุนทรัพย์สมทบกองทุนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล

***กิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่ผู้เข้าแข่งเป็นอย่างมาก  โดย เฉพาะสถานที่จัดการแข่งขันเป็นภูเขาสูง สลับแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ผ่านแหล่งท่องเที่ยว อาทิ นาขั้นบันได น้ำตกนางแลใน และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ให้ได้ชมและสัมผัสพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างสวยงาม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการ ปชส.ให้ประชาชนทุกภาคส่วนใต้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

***อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชน และทุกเภททุกวัยหันมาออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลนางแล กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยใช้เส้นทางในการแข่งขันเป็นเส้นทางลาดตระเวนไฟป่า ดับไฟป่า และเป็นแนวกันไฟป่า ที่เป็นเขตแนวติดต่อกันระหว่าง ต.นางแล ต.บ้านดู่ ต.ห้วยชมภู ต.ท่าสุด อ.เมือง และ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน ระยะทางรวมกว่า 27.5 ก.ม. โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องใช้ทักษะ และความปลอดภัยสมรรถนของร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันตลอดจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน…