update newsกีฬาข่าวเด่น

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล รายอฮายี คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมัคร นอระพา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันฟุตบอล รายอฮายี คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์เมื่อวันที่ 9 ก.ค.66

*****ทั้งนี้ นายสมัคร  กล่าวว่า โครงการแข่งขันฟุตบอล รายอฮายี คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ รวมถึงนักกีฬาและประชาชน จากนอกพื้นที่ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ ยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน

*****สำหรับการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ มีทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 รุ่น ได้แก่รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 11 ทีม  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 9 ทีม และรุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน 28 ทีม  รวมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันฟุตบอล รายอฮายี คัพ ครั้งที่ 2  ทั้งสิ้นจำนวน  48 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน