25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

เลขานุการ นายก อบจ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประธานชมรมกีฬา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (เหรัญญิกสมาคมและประธานชมรมกีฬามวยปล้ำ,มวยปล้ำชายหาด) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประธานชมรมกีฬา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อที่13พ.ย66  

*****ทั้งนี้เพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38, การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5, การแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 48, การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 38 และการสนับสนุนงบประมาณให้ชมรมกีฬาที่จัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงการพิจารณาโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากร, โครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์, โครงการพัฒนานักกีฬาระดับจังหวัด, โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬา, การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 6 เป็นต้น

*****อีกทั้งยังได้มีการให้โอวาทและขวัญกำลังใจ พร้อมมอบเงินสนับสนุนและเสื้อกีฬาให้แก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจักรา วาทหงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์) ร่วมการประชุมและมอบเสื้อดังกล่าว

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน