28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

ผู้ว่าฯนนทบุรีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน มวก.นนทบุรี คัพ ครั้งที่ 28 กรีฑายุวชน เยาวชน

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสุธี  ทองแย้ม  ผวจ.นนทบุรี เปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน มวก.นนทบุรี คัพ ครั้งที่ 28 กรีฑายุวชน  เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์”และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติต้านยาเสพติด อบจ.นนท์สัมพันธ์ ประจำ ปี2567 1. เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้ารัชกาลที่ 10 ผู้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลฟุตบอล “มวก.นนทบุรี คัพ” ในสมัยที่พระองค์ท่านดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่จังหวัดนนทบุรี

*****จะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชน พร้อมทั้งให้เยาวชนและประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี มีโอกาสได้ออกกำลังกาย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬาและกรีฑาสร้างความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันรับผิดชอบ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทโดยอบจ.นนทบุรี มีนโยบายส่งเสริมกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพของเยาวชน ประชาชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละชุมชนท้องถิ่น