15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

รองผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ประชุมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจจากผู้มาร่วมงานร่วม10000คน

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3 และการเป็นเจ้าภาพกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่7 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3   ซึ่งนายพิพัฒน์ วิชัยรัมย์ ผอ.สนง.กกท.จ.กาฬสินธุ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่40 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัด ซึ่งจะมีขึ้นในวันทึ่ 23 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน 2568

*****ทั้งนี้ในแต่ละภาค จะต้องมีเจ้าภาพหาตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในระดับชาติ และจากการหารือในเบื้องต้นของผวจ.กาฬสินธุ์ผอ.สนง.กกท.ภาค3และ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาเห็นชอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์ รับเป็นเจ้าภาพ และในวันนี้จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง20คน ที่เข้ามาร่วประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นายประยงค์ โมคภา นายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเห็นชอบในการรับจัดเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดเตรียมหางบประมาณให้เพียงพอทั้งในงบของ กกท.  งบจากจังหวัด งบจาก อบจ.และภาคเอกชน

*****ในขณะที่นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  และพล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ ให้ความเห็นชอบสนับสนุนในการรับเป็นเจ้าภาพดังกล่าวที่จะทำให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจากคณะนักกีฬา ผู้ติดตามและผู้มาร่วมชมการแข่งขันที่คาดว่าจะมีประมาณ10,000คน ในช่่วงเวลาของการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค3 วันทึ่ 6 พ.ย. -16 พ.ย.67 และแข่งขันกีฬาอาวุโสภาค3 ในวันที่ 20 -26 พ.ย.67  โดยจะใช้ชื่อว่า”กาฬสินธุ์เกมส์” และชัยสุนทรเกมส์ เป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเยาวชนภาค3และกีฬาอาวุโสภาค3 ในลำดับต่อไป

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน