15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

เชิญตักบาตรเทโว”พระธาตุจอมกิตติ”

แม่ฮ่องสอน..0 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.พระอธิการพาเหาะ สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ในวันที่ 3 ต.ค.ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. พระภิกษุ 49 รูป เตรียมความพร้อมบนวัดพระธาตุจอมกิตติ จากนั้นเวลา 07. 00 น. พระภิกษุเดินลงจากวัดตามบันไดนาคเพื่อให้ประชาชนได้ตักบาตร โดยภัตราหารที่นำมาใส่บาตรจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง หรือข้าวต้มมัด ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของพิธีทำบุญตักบาตรเทโว และในเวลา 07.30 น. – 08.30 น.  มีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอธิการพาเหาะ สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ และพระอธิการประจวบ ติก ขปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล บริเวณศาลาเขียวกลางดอย วัดพระธาตุจอมกิตติ  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับการตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา เชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตร คือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลก มายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่แห่งนั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก

ขณะที่ พระธาตุจอมกิตติ เป็นหนึ่งในพระธาตุสี่จอมของอำเภอแม่สะเรียง เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประชาชนทั่วไปเคารพบูชา มีลักษณะรูปทรงศิลปกรรมแบบล้านนา ภายนอกองค์เป็นสีขาว ส่วนยอดเจดีย์มีสีทอง และเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวแม่สะเรียง สำหรับวัดจอมกิตติแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2256 บนยอดเขาทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอแม่สะเรียง ข้างบนนั้นสามารถชมทัศนียภาพของอำเภอแม่สะเรียงที่สวยงาม พระธาตุจอมกิตติ เป็นหนึ่งในพระธาตุที่สำคัญของอำเภอแม่สะเรียง ที่ชาวแม่สะเรียงเคารพสักการะมาถึงปัจจุบัน