15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

เรือนจำสุโขทัยฝึกอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว

สุโขทัย..0 ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำ จ.สุโขทัย กรมราชทัณฑ์ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปสู่ภายนอก 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 2  ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ  ทีคะสุข  รองผวจ.สุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์พิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานดังกล่าว โดยนำผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ  เข้ารับการฝึกจำนวน 130 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 107 คน ผู้ต้องขังหญิง 23 คน ฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 14 ก.ย.-1 ต.ค. 2563 หลังการฝึกอบรมแล้ว  ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้อีกด้วย  จากนั้น นายสุชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกด้วย