update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ความซื่อตรงนวัตกรรมเพื่อการสืบสาน

สกลนคร..0นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง  ใครบุตร  นายอำเภอสว่างแดนดิน นางสุภาลักษณ์  ใครบุตร  นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ตัวแทนพัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เข้าพบปะสนทนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ