update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เผย10ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวีถีเมืองคอน

นครศรีธรรมราช..0 นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า ชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอันเรียบง่าย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ อย่างใกล้ชิด เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ หรือจะมานอนพักค้าง คืนในหมู่บ้านก็ยังได้ เพราะเรามีโฮมสเตย์เอาไว้รองรับหลายแห่ง ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวยังจะได้อุดหนุนสินค้าโอทอป เด่นดังของแต่ละชุมชน จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช มีชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 82 ชุมชน ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 10 ชุมชน จาก 8 อำเภอ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสัมผัสความสวยงาม ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ้านควนป้อม ต.เคร็ง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหอน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมะขาม ต.น้ำตก ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำพุ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองจัง ต.นาบอน อ.นาบอน ชุมชนบ้านหูนบ ต.พิปูน อ.พิปูน ชุมชนบ้านคีรีธรรม ต.กำโลน อ.ลานสกา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพรุชนเหนือ ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี ชุมชนบ้านนาใน ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม และชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 โซนคือ โซนภูเขา โซนป่า โซนนา และโซนทะเล โดยในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะมีนักเล่าเรื่องชุมชนคอยให้ข้อมูลแนะนำกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ อาหารประจำถิ่น ความโดดเด่น ความแตกต่างและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส มนต์เสน่ห์แห่งความสุข