23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

กำแพงเพชรสัมมนาเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง

กำแพงเพชร..0 สายวันที่ 5 ต.ค. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร ประธานเปิดสัมมนาให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่หอประชุมฉลิมพระเกีชรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรีโดยมี นางอรษา รักษ์ชน  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายบุญชู จิระธนะวัฒน์ประธานบริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ,นายชัชชนพล จิระธนะวัฒน์  ประธานบริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด ,นายบุญชัย ครีชัยยงพานิช นายกสมาคมการคมันสำปะหลังไทย พร้อมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด

นายชัชชนพล จิระธนะวัฒน์  ประธานบริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด กล่าวว่า การสัมมนาให้ความรู้เกษตรกรเรื่องใบด่างมันสำปะหลัง ในวันนี้  เนื่องด้วยสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังที่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ ปลายปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงขึ้นมากขึ้น พบการระบาดของโรคใบด่าง มันสำปะหลัง 27 จังหวัด จ.กำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ 25 พบการระบาดของโรคเมื่อเดือน ก.ค.63 โดยพบในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกำแพงเพชร อ.พรานกระต่าย อ.คลองขลุง อ.คลองลาน และอ.ขาณุวรลักษรี รวมพื้นที่การระบาด1,033 ไร่ ทุกอำเภอได้ดำเนินการถอนทำลาย และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้น

ประธานบริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด กล่าวอีกว่า การป้องกันและการหาแนวทางที่จะสกัดกั้นและชะลอการแพร่ระบาดของ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ดังนั้น วันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อ.ขาณุวรลักษบุรี จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลังและวิธีการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง อย่างแท้จริง