15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

นนทบุรีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

นนทบุรี..0เมื่อวันที่ 8 ต.ค.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ร่วมให้กำลังใจ เพื่อจัดหาโลหิตสำรอง และตอบสนองต่อนโยบาย Healthy Thailand

สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ สถาบันโรคทรวงอกจะได้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ถือเป็นกิจกรรมที่มี ประโยชน์ต่อสาธารณชน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทยเกินกว่าจะคณานับ

โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจกจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อตัวของ ผู้บริจาคองอีกด้วย ทั้งเรื่องสุขภาพกายและจิตใจ และเสียสละเพื่อส่วนรวมผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกท่าน อาทิ นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานต่างๆ