18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานถวายวัดบึงพระลานชัย

ร้อยเอ็ด..0เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ต.ค. นางบังอร เฉตระการ โอสายไทย พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สมโชค เฉตระการ พสกนิกรจังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563  นำมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสมราวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และพสกนิกรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี โดยมี พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยนางบังอร เฉตระการ โอสายไทย ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าพระอุโบสถ ก่อนจะอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานวางบนพานแว่นฟ้าบริเวณพิธีในพระอุโบสถ และถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขาร ถวายเงิน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จนเสร็จพิธ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่พระอุโบสถ คณะถวายผ้ากระกฐิน และแขกผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันแห่ผ้าพระกฐินพร้อมด้วยเครื่องบริวารแห่ประทักษิณ รอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนเข้าประกอบพิธี หลังเสร็จพิธี ประธานได้มีการมอบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และผู้มีจิตศรัทธา

ดังนี้ ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม จำนวนเงิน 1,610,805 บาท  ถวายพระสงฆ์องค์ครอง จำนวน 5,000 บาท ถวายพระคู่สวด 2 รูปๆละ 2,000 บาท ถวายพระอันดับ จำนวน 39 รูปๆละ 500 บาท ถวายสามเณร 68 รูปๆละ 300 บาท บำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 300,000 บาท รวมเป็นยอดกฐิน จำนวนเงิน  2,179,705 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระศาสนา ต่อไป