23 เมษายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่น

ราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน

กำแพงเพชร..0เมื่อวันที่ 12 ต.ค.รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีกว่า 800 คน

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 13 รูป และพิธีปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 9,000 ตัว   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  และในเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมแปรอักษร “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในดวงใจ ชาวรราชภัฏ”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงมีพระเมตตา พระราชทานนาม “ราชภัฏ”  มีความหมายว่า “คนของพระราชา” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ของชาวราชภัฏทั่วประเทศ