update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์นำจิตอาสาทำกิจกรรม “ปณิธาน ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

อุตรดิตถ์..0 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 ต.ค. นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์  ประธานเปิดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ที่บริเวณคลองชายเขา หมู่ 6 ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยมีนายพิภัช  ประจันเขตต์  รอง ผวจ. พล.ต.ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผบ.มทบ.35 และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม

โดยนายผล นำจิตอาสา ระดมสรรพกำลัง ทำการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชผักตบชวา เก็บขยะมูลฝอย ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดถนนรอบคลอง ตลอดจนแนวข้างคลองให้มีสภาพสวยงาม  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์กาล

นายผล เผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัฐบาลกำหนดให้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกร ตลอดจนเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา มีส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เป็นการแสดงออกซึ่งความรักชาติ รักแผ่นดิน และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีในรูปแบบอาสาสมัคร