15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

คิกออฟฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตน

ราชบุรี..0 นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย น.ส.นรีรัตน์ เสาวคนธ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมเปิดโครงการ Kick Off Healthy Thailand “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี” ให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปีละ 1 ครั้ง ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จะได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.63 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามงานประชาสัมพันธ์ หมายเลข 032-222841-6 ต่อ 0